Stołówka Gminy Chełmiec

Naszym głównym zadaniem jest dożywianie dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Chełmiec.
Z naszych usług cateringowych korzystają również żłobki i przedszkola.